Projecte

Minúdic neix amb el propòsit de facilitar a les famílies, als infants i joves, un espai acollidor, pròxim, i de confiança on s'hi realitzen tot tipus d'activitats per cobrir necessitats específiques. 

Prenent com a base l'educació alternativa, pedagogies i metodologies lliures i actives, fomentant el respecte pels ritmes, la singularitat, l'aprenentatge significatiu, l'observació i el descobriment. 

Amb referents com Pestalozzi, Summerhill, Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, entre d'altres, afegint aportacions pròpies, hem creat un projecte ÚNIC. 

Per una banda tenim els projectes relacionats amb el correcte assoliment d'aspectes curriculars. Així, oferim un reforç escolar de qualitat treballant de manera individualitzada per  aconseguir els objectius del curs escolar.

Per l'altra i a través de projectes com ara els casals, les extrescolars, les activitats i els tallers, treballem per fomentar el desenvolupament integral i les intel·ligències múltiples, l'emprenedoria, el treball en equip i l'augment de les capacitats i habilitats pròpies.

Posem èmfasi en la intel·ligència emocional i proporcionem les eines necessàries per augmentar-la. 

Oferim tot allò que tenim al nostre abast amb amor, comprensió i respecte, aconseguint resultats excepcionals.